Závěsné balkóny

V současné době provádíme pouze rekonstrukce závěsných balkónů. Nové závěsné balkóny firma RUBESTAV Brno s r.o. neprovádí. Jsme však ochotni se podílet  na poradenství v této oblasti. Několik informací z dlouholeté paraxe uvádíme níže

V současné době existuje několik druhů závěsných balkónů, které se zavěšují na obytné budovy. U některých balkónů bývá nosná vodorovná část balkónů  vytvořena jako ocelová konstrukce z ohýbaných úhelníků s navařeným podlahovým plechem, která je vyztužena žebry - takzvaná uzavřená vana. Na podlahový plech je aplikována podlahová vrstva z betonu nebo jiného vhodného materiálu. Na ocelovou konstrukci podlahy se navaří stojiny pro zábradlí a diagonální táhla směřující do horních rohů na straně, kterou balkon přiléhá ke stěně, kde jsou také provedena oka, za která je potom balkon zavěšen na háky na konzolách v konstrukci stavby. U takovýchto ocelových závěsných balkónů se však dlouho drží na podlaze voda a dochází ke  koroznímu poškození v důsledků povětrnostních vlivů zejména ve styku asfaltobetonu a horním lemem vany z OK.
 Jiné závěsné balkóny které odstraňují nedostatky prvních balkónů s "uzavřenou vanou" jsou tvořeny ocelovou kostrou, tvořenou zábradlím a podlahou z nosné ocelové desky a tato ocelová deska je opatřena na krajích směrem dolů  zahnutými výztužnými okraji (obrácená vana), mezi kterými jsou uspořádány ocelové výztuhy. K nosné ocelové desce jsou připevněny svislé ocelové sloupky pro zábradlí. Svislé ocelové sloupky situované při stěně budovy nesou ve své horní části závěsné třmeny pro kyvné zavěšení nosné ocelové desky. U tohoto řešení jsou ocelové prvky a svary dobře přístupné a kontrolovatelné a odpadlo diagonální táhlo. Podlaha byla vyřešena jako ocelová otočená vana a  voda může rychle odtékat. Kompaktnost této konstrukce je však nevýhodou v tom smyslu, že v důsledku velkých teplotních změn během roku dochází k roztahování a dilatacím v materiálu  a tím k deformování celé konstrukce. To má nepříznivý vliv na některé druhy nášlapných vrstev, které se následně deformují. Vzhledem k tomu, že se jedná o svařenec, díky jeho rozměrům a členitosti není  možno konstrukci ponořit do žárově pozinkovací lázně opatřit žádoucí protikorozní vrstvou v rámci žárového pozinkování, které zvyšuje životnost jak eventuálně nátěry opatřenými povrchy konstrukcí tak i vnitřky dutých profilů používaných u některých OK závěsných balkónů. Rozměry jsou příliš velké na to, aby šlo provést takovou technologickou operaci. Rovněž z důvodů velkých rozměrů by docházelo k deformací, a pokroucení konstrukce v důsledku tepelných změn v lázni.

 Cílem technického řešení je představit závěsný balkon, který by bylo možno vyrobit tak, aby všechny  části mohly být ošetřeny žárovým pozinkováním a tím zvýšit jeho životnost.

 Výše uvedené nedostatky odstraňuje do značné míry montovaný závěsný balkon ze čtyř dílu - dle technického řešení, jehož podstata spočívá v tom, že zábradlí je rozebíratelně sestaveno z alespoň tří segmentů, tedy dvou bočních segmentů a jednoho čelního segmentu. Toto uspořádání s rozebíratelným spojením k podlaze umožňuje opatřit všechny dílce balkónu žárovým pozinkem. To u dosavadních balkónů nebylo možné, neboť se jednalo o svařence a tak velké díly nelze žárovým pozinkem ošetřit. Kromě toho by vznikaly velké problémy s transportem takových dílců k žárovému pozinku a pod.
U našeho závěsného balkónů je, podlahová deska s výhodou tvořena z hliníku nebo jiného lehčeného a antikorosního materiálu jako odvodněná vana a na ní může být uspořádána vrstva z distanční rohože, na které jsou pak položeny lepená slinutá dlažba, lité podlahy s nebo bez nátěrů nebo jiná finální vrstva. Distanční rohože jsou důležité jednak z důvodů tlumení a separací dilatací rámu a podlahové desky na nášlapné vrstvy a i z  hlediska odvodňování a odvětrávání podlahy při použití lepených nášlapných vrstev, např. dlažby, litých podlah s paronepropustnou úpravou a pod. U levnějších variant lze tvořit nášlapné vrstvy z klasických materiálů, které bylo možné použít u předchozích  používaných závěsných balkónů. My zde uvádíme řešení nášlapných vrstev, které předchozí balkóny nemohli za normálních podmínek použít.
Balkon je tedy smontován z jednotlivých dílů, celkově čtyř. Je zřejmé, že jednotlivé díly lze smontovat buď v dílně nebo až na pracovišti. To je potom velkou výhodou při transportu, kdy může dojít k výrazným úsporám. Navíc smontované, nebo stávající svařencové balkony lze transportovat jen velkým nákladním automobilem, často s návěsem a v některých lokalitách se vozy jen obtížně dostávají do sídlišť nebo k obytným domům.
 Smontovatelnost většinou čtyř dílů představeného závěsného balkónu umožňuje i jeho demontovatelnost, která se dá využít v případě větších úprav, nebo po delší době i oprav těchto konstrukcí. U známých svařencových konstrukcí je možno provádět pouze drobné úpravy a opravy. U rozsáhlejších zásahů je nutno závěsný balkon svěsit a repasovat což vyjde oproti novým balkonům dost neefektivně vzhledem k životnosti repasovaných konstrukcí.  Pokud se stane, což je časté, že jen několik ze sestavy balkonů je třeba repasovat, musí se demontovat i zbývající, aby se svěšovací technika mohla k balkonům dostat. Následně se vynakládají podstatné prostředky na opětovné zavěšení balkonů, které se svěšovat nemusely nehledě na snížení komfortu obyvatel, kteří museli být po nějaký čas zbytečně bez balkonu.
 U balkonu našeho provedení je tento problém odstraněn. Jednotlivé díly jsou vyměnitelné za nové neporušené nebo jiných tvarů i rozměrů a i to i u stávajících již zavěšených balkonů.
Podlaha balkonu je rovná a může být zhotovena jak z žárově pozinkovaného plechu nebo jiného nekorodujícího materiálu jako je hliník, nerez nebo různé slitiny. Důležitým prvkem podlahy je lišta, který se s podlahou spojen ale ne tak, aby tvořil uzavřenou vanu. Tato lišta  je umístěna v oblasti nášlapné plochy podlahy připevněna několik milimetrů před líc  rámu , takže je umožněn odvod vody z nášlapných vrstev. V případě použitých nášlapných vrstev , které vyžadují spodní odvětrání vodních par umožňuje vzdálenost lišty i odvětrání pomocí distančních rohoží.  
Novinkou našeho závěsného balkónů je vlasní zavěšení balkonu  které probíhá přes závěsný sloupek. Je to dutý a otevřený sloupek, na kterém je připevněna pětihranný přídržný jazyk. Ten je opatřen náběhovým křidélkem. Jazyk je přivařen k distančním  závěsným pásům. Ty jsou opatřeny sražením. Distanční závěsné pásy jsou připevněny k objímce ve tvaru písmene U jejíž  stojiny  jsou pak připevněny k dutému profilu závěsného  sloupku.
Díky křidélku se pak snadno nasadí na závěsné pásy  závěsného sloupku  plochý hák, který je opatřen nosem, který vytváří dutinu. Dutinou se hák zavěsí za jazyk na distanční závěsné pásy.
Výhodou tohoto zavěšení je že polohou (vlevo nebo vpravo) a délkou háku(do určitého momentového zatížení) je umožněno zavěsit balkon s větší nebo menší půdorysnou plochou aniž by se změnila rozteč závěsných sloupků za minimálního ekonomického navýšení.

I tento prvek zavěšení balkonu umožňuje provádět naší myšlenku: neposkytovat zákazníkovi balkón jednoho půdorysu, rozměru s omezenou možností nášlapných vrstev. Naším cílem je tvořit každou zakázku samostatně s tím, že zákazník má možnost si vybrat půdorys balkónu, rozměr v délce, hloubce, druhů nášlapných vrstev tak výplní zábradlí.

Do součastností proběhlo zaevidování tří užitných vzorů na výše uvedený závěsný balkón u Úřadu Průmyslového vlastnictví ČR.

Tyto závěsné balkóny lze úspěšně také použít k provádění polyfunkčních balkónů.