Zateplování

Zateplováním a opravou zateplovacích systémů, a to jak kontaktních tak bezkontaktních (odvětrávaných), na obvodových pláštích průmyslových, administrativních a bytových objektů se naše firma -  přes její předchůdce  Rubest spol. s r.o (RUBEST - stavební sdružení) zabývá od roku 1995. V případě aplikace nových systémů používá naše firma pouze zateplovacích systémů renomovaných zahraničních a tuzemských dodavatelů materiálů, od kterých máme k dispozici certifikáty pro aplikaci. 

Od poloviny roku 2005 se řídíme při provádění kontaktních zateplovacích systémů (jejich  realizovaný objem je největší) českou technickou normou ČSN 73 2901 Provádění vnějších tepelně izolačních kompozitních systémů (ETICS), která je zaměřena na realizaci s tepelnou úpravou - izolací z pěnového polystyrenu (EPS), nebo z minerální vlny (MW) s konečnou povrchovou úpravou - omítkou bez provětrávané mezery. V této normě jsou nejenom odkazy na dosud platně ČSN, ale zejména doplňuje řadu převzatých evropských norem pro ETICS se souvisejícímí řídícími pokyny ETAG 004 a ETAG 014.

Povrchovou úpravu těchto zateplovacích systémů tvoří stěrkové omítky různých frakcí a struktur  a to již přímo probarvené pigmentem v stěrkové hmotě, nebo dodatečně přetírané s fasádním nátěrem. Jako vhodný doplněk povrchové úpravy se na sokle domů, balkónu, lodžií můžou používat různé obkladové materiály. Před realizací si investor vybere z poskytnutého vzorníku tři odstíny, které následně ve velikosti cca 1x1 m aplikujeme na fasádu v požadované zrnitosti. Z těchto vzrorků aplikujeme ten odstín, strukturu kterou si zákazník vybere. 

Realizace provádíme jak na základě tepelných auditů, projektové dokumentace, tak i na základě námi navrženého technického řešení  zateplení obvodového pláště s doporučeným druhem a tloušťkou izolantu.

Před každou aplikací zateplení obvodového, ale i střešního pláště budov, posuzujeme stav podkladu v návaznosti na způsob zateplení a to z hlediska dlouhodobé životnosti výše uvedených pláštů v systému se zateplením. Nejproblematičtějším, a v dnešní době často opomíjeným podkladem na sanace před realizací zateplovacích systémů ETICS, jsou povrchy panelových domů. V této otázce se dost často angažujeme jak v praxi, tak na teoretické úrovni. Bližší podrobnosti popisujeme v této webové úpravě v našem článku "SANACE LODŽIÍ A BALKÓNŮ"

V dnešní době nejvíce realizujeme zateplení obvodových a střešních pláštů v rámci regenerace panelových a bytových domů, dále administrativních, výrobních a skladových budov a také rodinných domů.

Snímky z některých realizací: