Výškové práce

Jednou ze specializovaných činností pozemního stavitelství, kterou se naše firma zabývá, je provádění výškových prací za pomoci horolezecké techniky. Tuto činnost prováděl na samostatné povolení NV, již od roku 1989 jeden  ze společníků firmy ing. Ruman. Po vzniku předchůdkyně dnešní naší firmy RUBEST - stavební sdružení (podle občanského zákoníku)  v roce 1993 tato specializace zůstala, rozvíjela se a jako červená nit se táhla činností naší společnosti. Spočátku tvořila jednu z hlavních náplní firmy, která se nahrazovala v zimních měsících činností v interiérech a půdními vestavbami. Za existenci naší firmy bylo ve spolupráci se školícím střediskem v Novém Městě na Moravě (Ing. Ferdinad Doležal) a AJTU s.r.o (panTefelner) v Brně vyškoleno a proškoleno více než sto výškových specialistů nejdříve dle vyhlášky 324/90 Sb platnou do 1.1. 2007, kterou v srpnu roku 2005 doplnila a od letoška nahradila vyhláška 362/2005 Sb. Výškoví pracovníci naší firmy každoročně absolvovali lékařské prohlídky s přeskoušením a testy platných předpisů OBP. Používali osobní pracovní prostředky proti pádu z výšky dle technických norem EU.   V současnosti provádíme tyto práce subdodavatelsky našimi bývalými pracovníky, kteří již dnes mají samostatné živnosti, nebo firmy.

Za mnoho let, které jsme prováděli a i nadále provádíme tyto výškové práce, jsme prošli v této činnosti mnoha obory. Nejdříve jsme prováděli tmelení panelových spár, nátěry a čištění fasád, střech, nátěry OK, montáží a demontáží reklam. Specilizovali  jsme se i na opravy odvětrávacích zateplovacích systémů FA 7,COLOR, FESAL. Od roku 1993 se k těmto činnostem přidali sanace železobetonových konstrukcí, opravy a rekonstrukce šikmých střech a následně montáže těžkých OK na komíny a výškové budovy BTS stanic a plošin nosičů antén pro mobilní operátory. Nemalé zkušenosti jsme získali při nátěrech několik stovek metrů vysokých vysílačů RADIOKOMUNIKACÍ.  Při tom se dále rozvíjely další činnosti jako klempířina, ochrana budov proti ptactvu, opravy fasád a od roku 1996 i zateplováni kontaktními zateplovacími systémy na nepřístupných fasádach, nebo tam, kde stavba lešení vyžadovala vysokou nákladovost. Dále spolupracujeme v oblasti montáží vzduchotechniky a kabelových rozvodů.

V současné době naší výškový specialisté z poměrné části vykrývají potřeby naší firmy v dalších oblastech, zejména v oblasti regenerace panelových domů, sanacích železobetonových konstrukcí a ochraně budov proti ptactvu. Jinak dále provádíme opravy a revize hromosvodů, čištění skleněných pláštů, zasklených ploch, oken, montáže, demontáže OK, opravy zasklení, výměny zasklívacích lišt, čištění svodů a rýn a pod. 

  • Nátěr vysílače Dobrochov 156 m pro firmu MOND
  • Nátěry OK a fasád areálu SILNIC v ČESKÉ U BRNA
  • Nátěr vysílače TOPOLNÁ výška 260 m pro firmu MOND
  • Montáž OK plošiny na komíně Třineckých železáren - pro OSKARA
  • Sanace železobetonového sila ZSV CHOTĚBOŘ
  • Sanace železobetonových konstrukcí ZSV HAVLÍČKŮV BROD