Střechy

S otázkou střech se předchůdkyně naší firmy  RUBEST spol s r.o  a RUBEST - stavební sdružení začala zabývat  ve větším měřítku od roku 1994 když začala provádět půdní vestavby a následně i nadstavby půd a bytových domů. Předtím se jednalo v rámci výškových prací o provádění oprav střech výškových objektů zejména kostelů, věží zámků ale i střech průmyslových, administrativních, nebo obytných objektů. Ve spojení půdních vestaveb šlo zejména o renovaci, nebo celkovou výměnu včetně nosné konstrukce šikmých střech a to jak s lehkou tak těžkou krytinou. S tímto byly spojené další práce a to jak zateplování prostoru pod hydroizolační vrstvou, problematika  difůzních fólií, parozábran, střešních oken, vikýřů, komínů, hromosvodů a dalších okruhů s kterými je každá rekonstrukce, nebo realizace střechy spojena. Nemalé zkušenosti jsme získavali s opravami střech panelových domů, které jsme ze začátku prováděli pomocí asfaltových pásů. Od roku 1999 jsme se zůčastňovali pravidelně seminářů a kongresů pořádaných KUTNAR-CENTREM STAVEBNÍCH IZOLACÍ, dnes ateliér DEKTRADE. Od té doby používame nejnovější poznatky v oblasti jak šikmých tak plochých střech a to jenom ve spojení hydroizolace v návaznosti na termoizolaci a bilanci vodních par. U plochých střech a to jak inversních,  jedno, nebo víceplášťových s nebo bez termoizolace používáme jak modifikovaných asfaltových pásů tak svařovaných fólií. Naši pracovníci byli v Brně na Vinohradech mezi prvními, kteří v roce 2003 prosadili mimo ploch i zateplení všech prostupů střechy (atiky, výtahové šachty, VZT a pod.) což nebylo a i dnes není v některých oblastech naší republiky ještě zcela přijmuto. Před rekonstrukcí každé ploché střechy panelového domu se snažíme prosadit kontrolu eventuélně provedení oprav spojů atikových a stropních panelů. Některé opravy konzultujeme s ATELIEREM DEKTRADE v Brně.