Sanace železobetonových konstrukcí

První sanační práce začala naše firmna - její předchůdkyně RUBEST - stavební sdružení (dle občanského zákoníku) realizovat koncem roku 1993 a to v Brně na sídlišti Žabovřesky sanacemi železobetonových prvků lodžií. Jako první materiály jsme používali receptury Chemických závodů Sokolov. Ještě v tomtéž roce jsme začali používat materiály a technologické postupy stanovené firmou SIKA.

Od roku 1997 jsme se začali řídit prvními Technickými podmínkami pro sanace betonových konstrukcí - TP SSBK I., které již netrpělivě byli očekávany a spatřili světlo tohoto světa v roce 1996. Po zúročení  poznatků a poučení chyb z předchozích období byli námi přijmuty i TP SSBK II, které byly vydány v roce 2003. Naši vedoucí pracovníci se zúčastňovali a zúčastňují  vzdělávacích seminářů jak na Kloknerově Ústavu v Praze, tak na FAST VUT Brno, v současnosti i projektu TETRAEDR. S výše uvedenými instituty jsme ve styku a v případě potřeby řešíme s nimi problémy vznikajicí nám na stavbách. Úspěšná byla i spolupráce při sanaci tribun stadionu VUT v Brně Pod Palackého Vrchem, kde byla zjištěna a následně potvrzena vada alkalické reakce kameniva.

Za dobu existence naší  firmy jsme se již seznámili s výrobky firmy SIKA, SANLIT, MC BAUCHEMI, THORR,PCI, MAPEI, DEGUSSA, BETOSAN a dalších, působících na našem trhu. Realizujeme jak ruční nanášení, tak strojní, vyplňování, bandážování a injektování trhlin a mezer, včetně vyplňování a injektáží dutin, tak doplňování výztuže, aplikaci uhlíkatých vláken i lamel. Naše firma je proškolena pro aplikaci krystalických hydroizolací, také pro biochemicky modifikovanou ochranu betonu. Je držitelem certifikátu pro aplikaci systému HELIFIX.
Neodmyslitelně k tomu patří i  sekundární ochrana železobetonových konstrukcí.

Realizovali jsme různé sanace různých železobetonových konstrukcí a to od průmyslové zástavby (sila, sýpky, haly, sklady,komíny a pod.)silniční výstavby (mosty, tunely a pod.) po bytovou a občanskou zástavbu (zejména panelové domy, hotely, penziony, stadiony, lávky pro chodce, bazény, nádrže, ale i výběh s bazénem pro lachtany v ZOO a pod.).

Naše firma má výhodu, že výše uvedené práce dokáže provádět nejenom z pevného lešení, elektrických lávek a plošin. S výhodou uplatňuje své zkušenosti z oblasti provádění výškových prací za pomoci horolezecké techniky. Tímto se zvyšuje mobilita a efektivnost našich pracovníku jak na nepřístupných výškových konstrukcích, tak konstrukcích pod zemí.

V dnešní době je většina našich kapacit v oblasti sanací železobetonových konstrukcí orientována na oblast panelových domů, kde se  v rámci provádění revitalizace panelové výstavby snažíme aplikovat a prosazovat v této nové oblasti zkušenosti získané v oblastech průmyslové zóny, silničních staveb a pod.

Zástupci naší firmy se zúčastňují celostátních konferencí pro SSBK.