Oprava a renovace lodžií a balkonů, sanace panelů

Úvod do problematiky 

Každá železobetonová konstrukce vystavená atmosferickým vlivům podléhá degradačním procesům. Vzhledem k tomu, že i panelové domy jsou železobetonové konstrukce je nanejvýš důležité tyto konstrukce bedlivě sledovat a podle jejich stavu přistupovat k jejím sanacím a to jak celkům, tak jednotlivých dílců jako u každé jiné železobetonové konstrukce. Zkušenosti z praxe ukazují, že tato problematika je zatím v některých oblastech opomíjena a podceňována i při provádění revitalizací panelové zástavby. Prostě, že i k panelovým domům je potřebné se chovat jak k železobetonovým  konstrukcím je opomíjeno. Jedním z hlavních důvodů je ekonomické hledisko, které podporuje nezájem provádět v této oblasti rozsáhlejsí průzkum a vývoj. Sanace železobetonových částí zvyšují nákladovost na revitalizaci panelových domů a proto pokud se nejedná vyloženě o statické vady, většina investorů raději tyto "rány na obvodovém plášti" zakryje novým kožichem s nadějí "samozahojení".

Před každou opravou železobetonové konstrukce svědomitý investor ale i projektant nechá provést diagnostiku stavby. Tento stavební průzkum nám přiblíží skutečný stav  a rozsahy poškození objektu, či části železobetonové konstrukce. Na základě tohoto stavu může projektant vycházet při stanovení technologických postupů oprav a rozsahů. Ve skutečnosti se diagnostiky u panelových pláštů provádí velice zřídka. Záleží na úrovní povědomí a ochoty projektantů tuto problematiku prosazovat do projektů ale také na oblastech. Z naší praxe můžeme hovořit o vyšší úrovni realizace těchto sanací v oblastech, kde je kontaminace betonu plynnými noxami a následná degradace extrémnější a tudíž viditelnější jak pro odborníky tak laickou veřejnost. Jedná se o horní část Severní Moravy, zejména Ostravsko, Karvinsko, Frýdecko-Místecko a pod. V oblastech, kde tyto poruchy viditelně nebijí na poplach a tím je nenutí okamžitě odstraňovat se tento problém odsouvá na vedlejší kolej. Mnohokrát ani projekt neřeší tyto "detaily" a na lokálně zdegradovaný podklad jsou aplikovýny kontaktní zateplovací systémy. Výrobci kontaktních zateplovacích systémů, kteří se za svoji praxi již setkali se závadami zateplených pláštů panelových budov a vyhodnotili si příčiny jejich vzniku, již doplnili své technologické předpisy o připomínku, že problematické, nestabilní a speciální podklady je třeba posoudit a upravit individuálně. Tím dali najevo, že panelové konstrukce, tvořící speciální a problematický podklad(nerovnost, nekompaktnost plochy, dynamická konstrukce s klimatickou zátěží) pro zateplovací systémy musí řešit projektant v projektu a následně odpovídající realizací i stavebbní firma.  

Neprovádění těchto sanací má za následek snížení životnosti celé železobetonové konstrukce, nebo enormí zvýšení nákladů na sanace těchto konstrukcí když už  je ohrožena statika této konstrukce. Zde je nutné se řídit pravidlem: čím dříve jsou sanace prováděné tím je rozsah těchto oprav měnší a jsou proto levnější. Konkrétním problémem u kontaktních zateplovacích systémů , zejména sendvičových obvodových pláštů panelových domů, jsou místa kde je nosná výztuž v prostředí neposkytující pasivaci (pH betonu nižší než 9,6). Pokud se k této výztuži dostane vlhkost, vzniklá v důsledku tvorby rosných bodů mezi dvěmi termoizolačními vrstvami polystyrénu, začne tato výztuž korodovat a zvětšovat svůj objem (několikanásobně, řádově ve stovkách procent - přeměna vody na led změní objem pouze o 15%). Tímto dojde k trhání obepínajícího betonu a následně snížení statiky konstrukce. Dalším problémem je tkzvaná "hladová voda" která vzniká v oblasti rosných bodů. Tato hladová voda má schopnost ze svého okolí stahovat volné ionty nacházející se v konstrukci. Pokud se ve směru pohybu iontu nachází výztuž dojde opět ke korozi výztuže a dalším následkům již výše popsaným.

Z výše uvedeného vyplývá nutnost provádění diagnostiky a stanovení druhů prováděných sanací: reprofilačními maltami, doplněním či ochrany výztuže buď přímo nátěry nebo pomocí inhibitorů koroze, injektáží, sešívání trhlin, nebo zlepšení  statiky konstrukcí pomocí uhlíkatých vláken, lamel a pod. Všechny tyto činnosti naše firma provádí s různými materiály. Pro jednu z metod zajišťování statiky staveb používáme systém Helifix na jehož aplikaci vlastníme certifikaci.

Sanaci lodžií jsme zahájili v předchůdkyni naši firmy  RUBEST - stavební sdružení, již v 1993 na stavbě Kvapilova 1a, Brno, kde jsme použili sanační materiál SIKA. Od té doby jsme zrealizovali opravy různých druhů balkónů a lodžií zejména na panelových a obytných domech na území republiky v rozsahu několi tisíc kusů.

Za dobu více něž dvou desítek let provádění těchto prací jsme měli možnost pracovat s mnoha kvalitními materiály jako je SIKA,MAPEI,THORR,SANLIT, PCI, MC BAUCHEMI, BETOSAN, TERRANOVA,SCHONOX,ARDEX a pod.

REFERENCE firmy RUBEST spol. s r.o.  - Oprava a renovace lodžií a balkonů, sanace železobetonu, vč. nátěrů 

 • Kvapilova 1a, Poznaňská 8, Lipská 3, Voroněžská 1, Brno SBD  Průkopník 
 • Valtická 17 Brno – AROLD s.r.o.
 • Kamínky 2, Vídeňská 40-50 Brno –  SBD Družba
 • Černého 3, 15,17,19 Brno – SBD Průkopník
 • Křídlovická 2,4,6,8 Brno – DESTRA s.r.o.
 • Žandovská 302-310 Praha – Vymyslicky Group – 209 ks lodžií
 • Renčova 13,15,17, Hlaváčkova 9 Brno – SBD Máj
 • Herčíkova 14, Palackého 168, Brno – SBD Máj 
 • Celní 4, Brno – Město Brno
 • Záhřebská 23, 35, Brno – SBD Průkopník
 • Zborovská 37 – SBD Průkopník  - 16 ks lodžií
 • Voroněžská 1,3,9 – VYMYSLICKY GROUP a.s. – 288 ks balkonů
 • Prokofjevova 2 a 4 – SBD Družba
 • nám. Svornosti 3, Foerstrova 8 – SBD Průkopník
 • Mikulovská 1,3 – SBD Mír
 • Strž 2, 3 Brno – SBD Družba 
 • Strž 9 Brno – SBD Družba
 • Absolonova 91-93, Jindřichova 16, Brno – SBD Průkopník
 • Zborovská 35,41, Brno – SBD Průkopník
 • Čejkovická 1,3,5,7, Brno – ÚMČ Brno Vinohrady
 • Renčova 18,20, Brno – ÚMČ Brno Řečkovice
 • Voroněžská 6, Brno – MORAVOSTAV Brno a.s.
 • Voroněžská 2, Brno – Interstav spol.s r.o.
 • Novoměstská 5, Brno – SDB Máj
 • Kpt. Nálepky 1073, Kopřivnice – OSBD Kopřivnice
 • Obřanská 615, Bílovice nad Svitavou – SBD Cíl
 • Foerstrova 2a, Brno – SBD Průkopník
 • Dřevařská 26-30, Brno – SBD Průkopník
 • Zborovská 37,35,41, Brno – SBD Průkopník  
 • Luční 13,27,30,68, Brno - SBD Průkopník
 • Bří Křičků 21-27, Brno – Společenství vlastníků
 • Renčova 16, Brno – SBD Máj
 • Palackého 131-135, Brno – SBD Máj
 • A. Macka 6, Brno – INGA a.s.
 • Arménská 9, Brno – SBD Družba
 • Renčova 2-4, Brno – Společenství vlastníků
 • Srbská 46, Brno – Společenství vlastníků
 • Zborovská 2a, Brno – SBD Průkopník
 • Úprkova 5, Brno - SBD Máj
 • Družstevní 13,14 - SBD Máj
 • Jilemnického 7-9, 11-13, 19-21 Adamov - SVJ
 • Bílkova 50-52, Boskovice - SVJ
 • Mánesova 11,13,15, Boskovice - SVJ
 • a další