REFERENCE STAVEBNÍ FIRMY RUBEST spol. s r.o.

Zde uvádíme některé dopisy a vyjádření investorů a odběratelů na námi prováděné práce: