Oprava a renovace panelových a dilatačních spár

Naše firma se řadu let zabývá renovacemi obvodových plášťů panelových domů, včetně jejich finální úpravy –  sanaci betonu, zateplováním, nátěry, renovací panelových spár . K této činnosti nám nemálo pomáhají zkušenosti a poznatky získané z tmelení spár panelových domů při vlastní výstavbě. Již v roce 1990 jsme jako první v Brně přešli z tmelů panelových olejových, butyl a elastoplastů na tmely akrylátové, které se i v dnešní době hojně používají v oblasti renovací spár.  A  mezi prvními jsme v Brně na Valtické 17 v  roce 1998 použili novinku – silikonové těsnící pásky Lukotěs, které si nacházejí stále větší uplatnění i přes o něco vyšší cenu než u „klasického přetmelování“. Nesporně mnohonásobně vyšší kvalita, životnost i estetičnost je již ověřitelná na lokalitách  v Kolíně od roku 1993 a v Brně od roku 1998 na :  Faimonova 6,7,23,25, Valtická 17, Renčova 19,28, Boettingrova 1,3,5,7,9,11, Stamicova 14,16,18, Bieblova 1,3,5,7,9,11,13,15,17,19,21,23, Švermova 8, Hochmanova 6, G. Preisové 2, Filipova 2,4 a další stavby v  Brně a okolí.

Rozdíly a technické vlastnosti s parametry pásek ve srovnání s klasickými tmely zde neuvádím. Jsou popsány ve firemním letáčku, který je nedílnou součástí této naší prezentace.
    
Vzhledem k vysoké životnosti silikonových pásek je nutno vyspravit zdegradovaný beton panelu z pohledu stykové plochy pásky. Sanační práce pomocí reprofilačních směsí na bázi polymercementů prosazujeme i při použití renovace spár tmely, nebo i před zateplováním samotných objektů a to u jakéhokoli způsobu .
Překrývané zateplovací materiály již aktivovanou karbonataci betonu sice zpomalí /omezí přístup oxidů síry, dusíku, uhlíku a kyselých dešťů/, ale nezastaví. Snížená alkalita betonu nedostatečně pasivuje výztuž, která dál koroduje pod tmelícími, nebo zateplovacími materiály. Ta zvětšuje svůj objem a zapříčiňuje pnutí s následky trhlin - tudíž přispívá ke zvýšené degradaci betonu s následně statickými poruchami  železobet. konstrukcí.

Vybrané referenční stavby naší firmy za rok 2005 až 2006

 • Velkopavlovická 14, Brno – SBD MÍR  paní Paďourová tel.721 215179 termín  4-5/2005 
 • Arménská 9, Brno – SBD Družba  paní Focková  tel. 547 222 582 termín 6-8/2005
 • Bzenecká 4, Brno – SBD Mír pan Pavlíček  tel. 603 276 664 termín 10-11/2005  
 • Rerychova 2 - 4, Brno – SBD Průkopník  Ing. Rupp  tel. 724 205 943 termín 12/2005 – 3/2006
 • Bzenecká 6, Brno - SBD Mír, pan ing. Chalupa, termín 06 - 07/2006. 

Vybrané referenční stavby firmy RUBEST spol. s r.o. v oblasti renovace panelů a panelových spár v letech 1992-2004

 • Obytné domy
  • SBD PRŮKOPNÍK - Sosnová 10, Heyrovského 3, Kuršova, Vondrákova 58-60atd.
  • SBD MÍR      - Velkopavlovická 1-3, Kotlanova 2-8, Velkopavlovická 14, B
  • SBD DRUŽBA, SBD RÉNA, Správa nemovitostí atd.
  • SBD MÁJ               - Božetěchova 81-85,87-89 , atd
  • SBD Nový Domov  -  Slavíčkova ul. 2-13, atd. cca 3 km
 • ÚMČ Brno-Vinohrady- Čejkovická 1,3,5,7,
 • Magistrát Frýdku – Místku – přes 10 km
 • Stavoprogres s.r.o. - Synkova 2,4,6,8,10, Faimonova 5, (Pro Magistát Brna) 
 • Inga s.r.o.  - Mikuláškovo nám. 11až17 – Brno (Pro UMČ Brno-Starý Lískovec)
 • Jihlava - na kopci 48, Za Poštou 369/37
 • Nové město na Moravě - Pavlovova 1508, 1510, 1512
     

Celkem přes 100 km spár tmelícími materiály a 35 km spár lepením silikónových těsnících pásů LUKOTĚS !